Vyjádření pořadatele k situaci kolem Českobudějovického adventu

Dva měsíce po adventních trzích rada města rozhodla, že nám jako pořadateli Českobudějovického adventu naúčtuje poplatek za parkovací místa na náměstí v době konání trhů, i když tak v předchozích letech nečinila. Jedná se o částku cca 300 tisíc korun. Bráníme se tomuto rozhodnutí a považujeme ho za porušování smlouvy, diskriminaci a ohrožení podoby adventních trhů.
Českobudějovické adventní trhy vyhrávají celostátní ankety, občané i média je chválí, mají velký úspěch i za hranicemi regionu. Čekali bychom diskuzi, jak trhy společně s městem vylepšit, možná jsme i doufali v poděkování od města. Místo toho řešíme naúčtování poplatků za parkovné.

PARKOVNÉ

Za prvé, dle našeho právního rozboru nám město tyto poplatky účtuje neoprávněně, v přímém rozporu se smlouvou.
Za druhé, tyto poplatky jsme nikdy v minulosti neplatili, nebylo s nimi nikdy kalkulováno, nikdy jsme na ně nebyli ani náznakem upozorněni. Tudíž nás překvapilo, že nám je město vůbec účtuje, jelikož v dohodě sepsané s městem se město zavazuje, že máme k dispozici prostor pro technické zajištění adventu a nikde není zmínka o tom, že by tato místa byla za úplatu.
Investujeme velké částky do podoby adventních trhů – podoba a provoz kluziště, světelná výzdoba, investice do atmosféry, bohatší program, a další nad rámec toho, k čemu nás zavazuje smlouva. Příspěvek, který dostáváme od města, nepokrývá ani náklady na kluziště, které jsou 2,5mil korun na jeden ročník. Kdybychom od počátku věděli, že po nás město bude požadovat za tato místa zaplatit, směřovali bychom tyto investice místo do kluziště do parkovného.
Všem ostatním žádostem o odpuštění poplatku bylo vyhověno, zatímco naše žádost byla jediná, která byla zamítnuta. Jedná se o rozdílný přístup města k různým subjektům a fakticky šikanózní přístup města k pořadateli akce.

ROZVADĚČE

Cena za pronájem rozvaděče byla stanovena fixně v zadávacích podmínkách výběrového řízení a tato cena musí být zachována po celou dobu trvání smlouvy. Tentokrát nám město naúčtovalo více než trojnásobek původně sjednané ceny. Pochopitelně jsme město upozornili na neoprávněnost tohoto kroku, a že dochází k porušení smlouvy. Město následně učinilo nápravu a nyní to nepravdivě uvádí jako slevu. O slevu se v žádném případě nejednalo, za letošní ročník jsme zaplatili za rozvaděče cca 250tis. korun, stejně jako v předchozích ročnících.

NAŠE VNÍMÁNÍ KAUZY

Celou kauzu vnímáme spíše jako osobní spor ze strany náměstka Juraje Thomy s naší agenturou. Vztahy s městem jsme měli v předchozích letech bezproblémové, vstřícné se společnou snahou posouvat úroveň adventních trhů k lepšímu. S nástupem pana Juraje Thomy na post náměstka pro kulturu se vše otočilo a místo spolupráce cítíme šikanu a osobní zášť.

Doufáme, že dojde ještě ke společnému jednání s vedením města a možností najít řešení. Cítíme se v právu.

Agentura Art4promotion

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com