Aktuální situace a informace od pořadatele – Art4promotion

V Českých Budějovicích 13.11.2020

S ohledem na vážnou situaci celosvětové pandemie COVID -19 a jejího nepříznivého průběhu v ČR, musel být pro letošní rok Českobudějovický advent bohužel zrušen.

My se jako pořadatel v první řadě chceme chovat zodpovědně a zároveň dodržovat pravidla a neporušovat nařízení. Jako tvůrce konceptu současné podoby adventních trhů a pořadatel předchozích tří ročníků, známe velmi dobře rozsah a průběh celé akce, a proto jsme schopni vyhodnotit, jak velká rizika by konání takto rozsáhlé akce, jejímž hlavním z cílů je společné setkávání a navštíví ji desetitisíce návštěvníků, v současné situaci znamenalo.

Zrušení letošního ročníku je společný konsenzus nás jako pořadatele a města České Budějovice. Právě proto, že vše související s pořádáním adventu velmi dobře známe, s těžkým srdcem, ale zodpovědně, jsme navrhli Českobudějovický advent pro letošní rok zrušit. A to přes více než půlroční přípravy, vynaložené náklady, zmrazené investice a ztrátu příjmů.

Mrzí nás, že jsme více než 60 hudebníkům, umělcům a kapelám museli zrušit vystoupení na adventním pódiu. Stejně tak je nám velmi líto stovky prodejců, kteří letos nemohou prodat své zboží v našich adventních stáncích. Mrzí nás, že nemůžeme, jako každý rok, dát práci desítkám dalších lidí a firem, kteří se o stavbu a průběh adventu starají.
Abychom jim všem a zároveň i nám, kteří jsme do současné podoby adventních trhů hodně investovali a rozložili investice na 5 ročníků, mohli tyto ztráty nahradit, požádali jsme primátora města Č. Budějovice J. Svobodu a vedení města, aby nám nahradili letos nekonané trhy náhradním ročníkem a umožnili nám jejich zorganizování v roce 2022.

Nyní čekáme na stanovisko města České Budějovice.

Je nám líto, že vám všem letos nemůžeme vytvořit vánoční atmosféru v rozzářeném adventním městečku, kterou bychom sdíleli všichni společně.
Za pořadatelský tým, Lenka Střítecká, jednatelka, Art4promotion

Kontakt pro dotazy: stritecka@art4promotion.com / tel: +420 777 779 100

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com